उदयपुर संसार

तपाईं हाम्रो संसार

HELP

यदी तपाईंह्ररुलाई sign in गर्नमा केही समस्या देखा परेको खण्डमा तल देखाइको तस्बीरमा जस्तै Piracy Report मा click गरी देखिएको ccokies हरुलाई right click गरी always accept cookies from this site मा click गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

Help 2

यदी यसो गर्दा पनि नभएको खण्डमा internet को tool optin मा click गरी privary मा गै setting मा क्लिक गर्नु holaa । त्यस पछी address of website to allow मा www.udayapursansar.co.cc लेखी add गरी close option मा क्लिक गर्नु होला ।

 

यदि यति गर्दा पनि नभएको खण्डमा तपाईंहरुले हामीलाई ईमेल तल लेखिएको address मा गर्नु सक्नु हुन्छ ।

[email protected]

तपाईंहरुको साहयोगको लागि सदा तत्पर छौ ।

- team of udayapursansar